El candidat a president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Joandomènec Ros, presentarà el seu programa electoral al Ple de l’IEC del proper dilluns, 13 de maig, a les sis de la tarda. El Ple se celebrarà a porta tancada, tot i que la premsa gràfica podrà prendre imatges de l’inici de l’acte.

Joandomènec Ros, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i actual vicepresident en funcions de l’Institut d’Estudis Catalans, encapçala l’única candidatura que opta a la Presidència de l’Institut, amb un equip de govern integrat per Joaquim Agulló Jaume de Puig, com a vicepresidents, i Romà Escalas, com a secretari general. Les eleccions se celebraran en un ple extraordinari el proper 10 de juny i el nou president començarà a actuar l’1 de setembre.

El president de l’IEC és elegit pels membres del Ple amb dret a vot i són elegibles tots els membres numeraris i emèrits. El Ple de l’IEC és format per cent vint-i-cinc membres numeraris, setanta emèrits i els presidents de les societats filials. El mandat del càrrec de president de l’Institut té una durada de quatre anys i només pot ser reelegit consecutivament una sola vegada.

El Ple de dilluns estarà presidit per la Junta Electoral, que està formada per cinc membres, un de cada Secció de l’Institut: Joan-Francesc Mira, de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, que actuarà com a president; Ramon Gomis, de la Secció de Ciències Biològiques; Joaquim Mallafrè, de la Secció Filològica; Gaspar Feliu, de la Secció Històrico-Arqueològica; i Josep Enric Llebot, de la Secció de Ciències i Tecnologia, que actuarà com a secretari.

Més informació sobre les eleccions en aquest enllaç: http://eleccions2013.espais.iec.cat/