Notícies

Joandomènec Ros, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i actual vicepresident en funcions de l’Institut d’Estudis Catalans, encapçala l’única candidatura que opta a la Presidència de l’Institut en les eleccions que se celebraran el proper 10 de juny. Joandomènec Ros encapçala una candidatura amb un equip de govern integrat per Joaquim Agulló i Jaume de Puig i Oliver, com a vicepresidents, i Romà Escalas, com a secretari general. El termini per a presentar les candidatures a la presidència de l’Institut d’Estudis Catalans ha finalitzat avui, dimecres 10 d’abril, a les dues del migdia.

El Consell Permanent de l’IEC va convocar formalment les eleccions el 14 de març passat. Un cop presentades les candidatures, el dia 13 de maig se celebrarà el Ple extraordinari en el qual el candidat presentarà el seu programa, i el 10 de juny es farà el Ple extraordinari per a l’elecció del president. El nou president començarà a actuar l’1 de setembre de 2013.

El president és elegit pels membres del Ple amb dret a vot i són elegibles tots els membres numeraris i emèrits. El Ple de l’IEC és format per cent vint-i-cinc membres numeraris, setanta emèrits i els presidents de les societats filials. El mandat del càrrec de president de l’Institut té una durada de quatre anys i només pot ser reelegit consecutivament una sola vegada.